СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ХИСАРЯ”

МИГ Хисаря, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори краен срок по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.057 „Интеграция на маргинализираните общности“

 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Инвестиционен приоритет 1: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР.

 

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Хисаря

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Подобряване достъпа до заетост;

2. Подобряване достъпа до образование;

3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;

4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

 

Остатъчен ресурс след проведения първи прием по процедурата:  564 999,24 лв.

 

•     Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

•     Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg и http://www.mig-hisaria.com/

 

Крайният срок за представяне на проектни предложения: 31.05.2020г. до 17:00 часа

 

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

Обява;

 

Условия за кандидатстване;

 

Документи за информация;

 

Документи за попълване;

 

Документи за договор.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria