ПОКАНА

 

На основание чл.31,ал.1 от Устава на СНЦ „Местна инициативна група Хисаря“, Управителния съвет кани всички членове на Общото събрание на 04.06.2024г. от 16:00 часа в заседателната зала на Сдружението на адрес: гр. Хисаря, бул. Ген. Гурко 23, при следния дневен ред:

 

1.     Вземане на решение за промяна на критериите за оценка на проектите и тяхната тежест по мерките от ОП ПРСР 2014 – 2020 и предприемане на действия за промяна на Стратегията за СВОРМ на МИГ Хисаря

Докладва: Таня Марковска – Председател на УС на МИГ Хисаря

 

 

2.     Разни

Докладва : Таня Марковска – Председател на УС на МИГ Хисаря

 

 

 

 

Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в офиса на Сдружението всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00 ч.

 

Регистрацията на участниците започва на 04.06.2024г. в 15:30 ч. в офиса на МИГ Хисаря.

При липса на кворум, на основание чл.34 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 17:00 часа, независимо от броя на присъстващите.

 

Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата на седалището на Сдружението на 21.05.2024г. и е публикувана на официалния сайт на МИГ Хисаря.

 

 

 

 

Председател на УС: х

/Таня Марковска/

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria