СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ”
гр. Хисаря, 4180, ул. „Ген. Гурко” № 23; тел. +395886 133 106; www.mig-hisaria.com; e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Изх. № 06-24/02.02.2024 г.


 

ПОКАНА

 

На основание чл.31 ап. 1 от Устава на СНЦ "МИГ Хисаря", Управителният съвет кани всички свои членове на заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 20.02.2024 г./вторник/ в 16.00 часа в заседателната зала на СНЦ „МИГ Хисаря“, находяща се на адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко" №23, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Отчет на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ за текущият мандат.

Докладва: Мария Мустакова - Председател на УС

2.       Освобождаване на представителя на Община Хисаря - Мария Мустакова.

Докладва: член на УС

3.       Приемане на представител на Община Хисаря.

Докладва: член на УС

4.       Приемане на нови членове на Общото събрание.

Докладва: Мария Мустакова - Председател на УС

5.      Вземане на решение за разширяване на Сдружение „МИГ Хисаря“ - подготовка и визия за развитието на местната инициативна група в новия програмен период.

Докладва: Мария Мустакова - Председател на УС

6.     Промяна в устава на Сдружение „МИГ Хисаря“ в частта членски внос - обсъждане, предложения.

Докладва: Мария Мустакова - Председател на УС

7.      Запознаване на Общото събрание с постъпили заявления за освобождаване на членове на Управителния съвет, в случай на постъпили заявления.

Докладва: Мария Мустакова - Председател на УС

8.       Избор на нови членове на Управителния съвет.

Докладва: Мария Мустакова - Председател на УС

9.       Разни.

Докладва: Мария Мустакова - Председател на УС

Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Хисаря, ул. Генерал Гурко №23, всеки работен ден ог 9 до 17,00 часа

 

Регистрацията на участниците започва на 20.02.2024 г. в 15.30 часа на адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко" №23.

При липса на кворум, на основание чл.34 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 17.00 ч., независимо от броя на присъстващите.

Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата на седалището на Сдружението на 03.02.2024 г. и е публикувана на официалния интернет-сайт на Сдружението.

  

Председател на УС:

 

/Мария Мустакова/

 

 

 

 

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria