Протоколи от УС и ОС на МИГ Хисаря


Протоколи от ОС на МИГ Хисаря

 

Протокол от учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Списък членове МИГ - ОС

 

Списък членове УС

 

Стратегия за ВОМР на МИГ

 

Списък на членовете на КУО

 

2018

 

Протокол № 1 / 26.04.2018г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 2/ 30.04.2018г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 3/ 20.06.2018г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 4 / 21.09.2018г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 5 / 24.10.2018г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2019

 

Протокол № 6 / 29.01.2019г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 7 / 10.04.2019г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 8 / 15.04.2019г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 

2020

 

Протокол № 9 / 29.01.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 10 / 27.02.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 11 / 05.06.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 12 / 05.08.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 13 / 29.09.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 14 / 04.12.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 15 / 18.12.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2021

Протокол № 16 / 28.01.2021г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 18 / 21.05.2021г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 19 / 29.09.2021г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 20 / 16.12.2021г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2022

 

 Протокол № 21 / 21.01.2022г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 22 / 16.06.2022г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 23 / 15.07.2022г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 24 / 27.09.2022г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2023

 

 Протокол № 25 / 05.01.2023г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 


Протоколи от УС на МИГ Хисаря

2018

Протокол № 2 / 12.06.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 3 / 20.06.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 4 / 27.06.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 5 / 13.07.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 6 / 23.07.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 7 / 22.08.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 8 / 30.08.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 9 / 05.09.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 10 / 21.09.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 11 / 10.10.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

  

Протокол № 12 / 24.10.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 13 / 22.11.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 14 / 10.12.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 15 / 20.12.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 16 / 31.12.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2019

 

Протокол № 18 / 13.02.2019г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 30 / 14.08.2019г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 32 / 19.09.2019г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 33 / 30.09.2019г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2020

 

Протокол № 45 / 02.03.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 48 / 13.03.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 51 / 31.03.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 52 / 09.04.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 54 / 25.04.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 55 / 30.04.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 56 / 02.05.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 59 / 21.05.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 60 / 03.06.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 61 / 05.06.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 63 / 29.06.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 64 / 03.07.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 65 / 07.07.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 66 / 14.07.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 68 / 31.07.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 69 / 03.08.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 70 / 05.08.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 71 / 11.08.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 72 / 31.08.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 73 / 08.09.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 74 / 14.09.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 75 / 29.09.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 76 / 07.10.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 77 / 15.10.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 78 / 29.10.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 81 / 10.11.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 82 / 17.11.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 83 / 20.11.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 84 / 30.11.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 85 / 01.12.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 86 / 04.12.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 87 / 10.12.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 88 / 16.12.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2021

 

Протокол № 89 / 13.01.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 90 / 15.01.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 91 / 27.01.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 92 / 15.02.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 93 / 18.02.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 94 / 02.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 95 / 05.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 96 / 09.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 97 / 16.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 98 / 18.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 99 / 22.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 100 / 23.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 101 / 29.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 102 / 30.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 103 / 31.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 104 / 14.04.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 105 / 15.04.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 106 / 27.04.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 107 / 29.04.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 108 / 05.05.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 109 / 18.05.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 110 / 28.05.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 111 / 21.05.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 112 / 01.06.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 113 / 03.06.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 114/ 04.06.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 115/ 11.06.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 116/ 12.07.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 117/ 29.07.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 118/ 09.08.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 119/ 16.09.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 120/ 10.09.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 121/ 14.09.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 122/ 20.09.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 123/ 30.09.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 124/ 01.10.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 125/ 28.10.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 126/ 01.11.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 127/ 03.11.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 128/ 05.11.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 129/ 22.11.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 130/ 23.11.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 131/ 30.11.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 132/ 03.12.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 133/ 06.12.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 134/ 07.12.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2022

 Протокол № 135/ 05.01.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 136/ 06.01.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 137/ 10.01.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 138/ 10.02.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 139/ 24.02.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

   

Протокол № 140/ 25.02.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

   

Протокол № 141/ 01.03.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

   

Протокол № 142/ 26.04.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

   

Протокол № 143/ 28.04.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

   

Протокол № 144/ 03.05.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

  Протокол № 145/ 31.05.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

  

Протокол № 146/ 14.06.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

   

Протокол № 147/ 30.06.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 148/ 11.07.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 149/ 19.07.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 150/ 12.09.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 151/ 24.11.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 152/ 12.12.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 153/ 15.12.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 154/ 29.12.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 155/ 05.01.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 156/ 25.01.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 157/ 02.02.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 158/ 09.02.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 159/ 02.03.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 160/ 07.03.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 161/ 10.03.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Последни новини

Покана за Общо събрание

03 Февруари 2024

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ” гр. Хисаря, 4180, ул. „Ген. Гурко” № 23; тел. +395886 133 106; www.mig-hisaria.com; e-mail:Този имейл...

ПОКАНА за участие в информационни събития по проект № BG06RDNP001-19.610-0110-C01

05 Май 2023

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ПОКАНА за участие в информационни събития по...

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.610-0110 „ПРИЛАГАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

05 Май 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОД. ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.610-0110 „ПРИЛАГАНЕ...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria