Отворени мерки

Обществено участие при подготовката на СВОМР на МИГ - Хисаря

Подходът ВОМР е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства. Чрез този подход, със сравнително малки финансови инвестиции, може да се окаже значително влияние върху живота на хората и да се генерират нови идеи. Основно предимство и фактор за очаквания успех от прилагането на подхода е принципът на планиране на Стратегията – „отдолу-нагоре“:

  • Местното население – заинтересованите страни имат по-добро познаване за местните предизвикателства, на които трябва да се обърне внимание и за наличните ресурси и възможности на територията;
  • Те са в състояние да мобилизират местни ресурси за процеса на развитие по начин, който не може да се осъществи с подходи отгоре-надолу;
  • Това дава на местните заинтересовани страни по-голямо чувство за отговорност и ангажираност към проектите, което им позволява да се възползват най-добре от местните активи.

Следвайки принципа „отдолу-нагоре“, настоящата стратегия е разработена изцяло въз основа на местните потребности и потенциал, изведени в следствие на широко-обхватно проучване и консултиране с местната общност, характеристиките и предимствата на територията на МИГ - Хисаря.

Процесът на участие на общността включва редица събития, информационни срещи, семинари, конференции, работни срещи, обучения и обсъждания.

 

 

 

 

 

Годишни доклади за изпълнение на Стратегията

Последни новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 13 ОТ СВОМР

23 Август 2019

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 13 Процедура BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря – „Образователна интеграция на...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 11 ОТ СВОМР

08 Август 2019

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG05M9OP001-2.057 МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ 27 - 28 ЮНИ

20 Юни 2019

Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ провежда на 27 и 28 юни 2019 г. от 9.30 ч. двудневно обучение на тема:...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria