ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
ПОКАНА

за участие в информационни събития
по проект №
BG06RDNP001-19.610-0110-C01

Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“,

Кани всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящата информационна кампания (информационни срещи, еднодневни обучения и консултиране на местната общност) във връзка с изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0110-C01 “Проект за изготвяне на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на „Местна инициативна група Хисаря по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Целта на информационната кампания е да се популяризира процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“. Да се запознае местното население с възможностите за многофондово финансиране по различните Оперативни програми и насърчаване на всички заинтересовани страни да се включат в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“.


.ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА ЗА ПЕРИОДА 13.07.2023 г. - 17.08.2023 г.:


Дата и час

Място на провеждане

Наименование на събитието

16.08.2023г. 10:00 часа

с. Старо Железаре, община Хисаря, сградата на Читалището

2 броя конференции за минимум 50 участника на

17.08.2023г. 10:00 часа

с.Старосел, община Хисаря, сградата на Читалището

13.07.2023г. 10:00 часа

с.Паничери, община Хисаря, сградата на Читалището

3 броя еднодневни информационни срещи за минимум 20 участника на среща

14.07.2023г. 10:00 часа

гр.Хисаря, община Хисаря, сградата на Читалището

15.07.2023г. 10:00 часа

с.Старосел, община Хисаря, сградата на Читалището

21.07.2023г. 10:00 часа

с. Кръстевич, община Хисаря, сградата на Читалището

3 броя еднодневни обучения за минимум 10 участника на обучение

22.07.2023г. 10:00 часа

Гр. Хисаря, община Хисаря, сградата на Читалището

28.07.2023г. 10:00 часа

с.Черничево, община Хисаря, сградата на Читалището

29.07.2023г. 10:00 часа

с.Старо Железаре, община Хисаря, сградата на Читалището

3 броя еднодневни обучения за минимум 20 участника на обучение

31.07.2023г. 10:00 часа

гр.Хисаря, община Хисаря, сградата на Читалището

01.08.2023г. 10:00 часа

с. Паничери, община Хисаря, сградата на Читалището

 

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria