ОБЯВА

 

ОТНОСНО: Свободно работно място – Изпълнителен директор на МИГ Хисаря

 

Изисквания: завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; професионален стаж най-малко 5 години; управленски опит най-малко две години; опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР.

Правомощията на изпълнителния директор се определят в устава на МИГ. Изпълнителният директор ще осъществява оперативното управление на Сдружението и ще се отчита пред УС. Съгласно устава, изпълнителния директор: организира и отговаря за изпълнението на решенията на Управителния съвет; ръководи и координира дейността на помощните органи на  Сдружението; ръководи и координира дейността на персонала на Сдружението и наетите външни лица; съхранява архивите и организира деловодната дейност на  Сдружението; осигурява организационно – техническото обслужване на дейността на органите  на Сдружението; организира изготвянето на годишния план и разпределението на средствата за изпълнение на дейностите и разходите за управление и за придобиване на умения и постигане на обществена активност във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР и ги представя на Управителния съвет; подготвя и свиква заседанията на Комисията за избор на проекти; изготвя годишния доклад за прилагане на СВОМР.

Вид на договора: трудов със срок до 30.09.2023 г.

Изпитателен срок: 6 месеца

Трудово възнаграждение: 2500 лв.

Задължителни документи:

  1. Заявление
  2. Автобиография
  3. Диплома за висше образование - копие
  4. Трудова книжка –копие
  5. Други документи доказващи опит в изпълнение на подхода ЛИДЕР
  6. Документи доказващи опит в реализирането на проекти

 

Документи се подават на имейл  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в офиса на Сдружение ”МИГ Хисаря”.
Работното място е свободно, считано от 04.12.2020 г.
Срок на обявата до 04.01.2021 г.

Телефон за връзка и информация: 0884 59 10 13, 0886 133 106        

 

           

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria