МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на ОП РЧР обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.106 „Интеграция на маргинализираните общности“

 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване  на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Инвестиционен приоритет 1:

„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР.

 

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Хисаря Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Подобряване достъпа до заетост;

 

2. Подобряване достъпа до образование;

 

3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;

4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

 

Остатъчен ресурс: 293 493,42 лв.

 

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван  на следните интернет адреси:

https://umis2020.government.bg и http://www.mig- hisaria.com/

 

 

 

Крайният  срок за представяне на проектни предложения: до 30.11.2020 г., 17:00 часа

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат  подадени  само по електронен  път като  се използва Информационната система за

 

управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

 

Обява

Условия за кандидатстване

Документи за договор

Документи за попълване

Документи за информация

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria