МИГ Хисаря с още един подписан договор с местна фирма
 
 
Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“, представлявано от Председателя
на УС Мария Мустакова и „МЕРИ М 2015“ ЕООД, представлявано от Марина Атанасова подписаха договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект
Повишаване на капацитета на „МЕРИ М 2015“ ЕООД и внедряване на иновативна услуга – демонстративна археология“.
 
Проектът се осъществява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG06RDNP001-19.163 - Мярка 3
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 2020 г.,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 71 250 лв., в т.ч. финансиране от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони – 60 562,50 лв. и национално съфинансиране – 10 687,50 лв.
 
Предвижда се да бъде закупен многофункционален багер с челен товарач и оборудване към
него, което увеличи производствените възможности на дружеството и извършваните от него
дейности – механизирано снегопочистване, къртачни услуги и демонстративна археология.
Демонстративната археология е иновативен продукт, не само за територията на община
Хисаря. В резултат на инвестицията ще се диверсифицира дейността на фирмата и ще се
увеличи нейната конкурентоспособност.
 
 
Договор

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria