МИГ Хисаря, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори краен срок по
процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.106 „Интеграция на
маргинализираните общности“
 
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване“ и Инвестиционен приоритет 1:
„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП
РЧР.
 
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Хисаря
 
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
 
1. Подобряване на достъпа до заетост;
 
2. Подобряване на достъпа до образование;
 
3. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги;
 
4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.
 
Остатъчен ресурс след проведения първи прием по процедурата: 293 439.42 лв.
 
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет
адреси:
https://eumis2020.government.bg и http://www.mig-hisaria.com/
 
Крайният срок за представяне на проектни предложения: 30.10.2020г. до 17:00 часа
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да
бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) -
 
Обява
 
   Условия
 
                               Документи за попълване
 
                                 Документи за информаиця
 
                         Документи за договор
 

 

 

 

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria