МИГ Хисаря подписа два нови договора за финансиране на проекти на земеделски производители

На 18.08.2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“, представлявано от Председателя на УС Мария Мустакова и земеделските производители Таня Кощилакова и Силвия Дженкова подписаха договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.247-S1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Наименованието на проекта на ЗП Таня Кощилакова е „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на овощни насаждения“. Одобрените разходи са в размер 89 038,40 лв., в т.ч. финансиране от Програма за развитие на селските райони – 44 519,19 лв. и съфинансиране от бенефициента – 44 519,19 лв. Ще бъде закупена земеделска техника - прикачен инвентар, мулчер с хербицидна пръскачка и прикачна пръскача, които ще се агрегатират към наличен в стопанството трактор, както и газокар - за прибирането на реколтата. Това ще позволи въвеждането на иновативен за стопанството подход на отглеждане на насажденията - затревяване на междуредията и осъществяване на "зелено торене" и "нулеви обработки".

 

Проектът на ЗП Силвия Дженкова е на стойност 95 882,22 лв., в т.ч. финансиране от Програма за развитие на селските райони – 57 529,31 лв. и съфинансиране от бенефициента – 38 352.91 лв. Предвижда се изкореняване на съществуваща овощна градина от сливи и създаване на биологична овощна градина от вишни на площ от 35,891 дка, както и закупуването на трактор LS, модел XR50 за нуждите на стопанството.

 

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria