МИГ Хисаря подписа договор за финансиране на проект за обработка на лешници и бадеми На 05.08.2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“, представлявано от Председателя на УС Мария Мустакова и ВАЛНУТС ЕООД, представлявано от Валентин Недев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNPP001- 19.257-S1 - МИГ Хисаря - Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Наименованието на проекта е „Закупуване на поточна линия за преработка на лешници и бадеми“ и е на стойност 92901,93 лв., в т.ч. финансиране от Програма за развитие на селските райони – 46450.96 лв. и съфинансиране от бенефициента – 46450,97 лв. Предвижда се да бъде закупена нова, високотехнологична и енергийноефективна поточна линия за обработка и калибриране на лешници и бадеми, предназначени за влагане в различни изделия в хранително-вкусовата промишленост и за производство на собствени изделия Линията е съобразена със съвременните изисквания по отношение енергопотребление и действащите в страната технологични, конструктивни и санитарно-хигиенни нормативи. Реализирането на проекта ще позволи фирмата да увеличи производствения си капацитет ида отговори на съвременните изисквания на пазара.

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria