СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ХИСАРЯ”

Още един подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Хисаря“

 

На 29.06.2020 г. председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ Мария Мустакова и управителят на „Логин“ ЕООД Виолета Владимирова подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.050 МИГ Хисаря - Мярка 10 "Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ"по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“

Наименованието на одобрения проект е „Професионално развитие на неактивни и безработни лица в Логин ЕООД” и е на стойност 62 425 лв., в т.ч. финансиране от Европейския социален фонд – 53 061,25 лв. и национално съфинансиране – 9 363,75 лв.

Основната цел на проектното предложение е да мотивира, квалифицира и впоследствие да осигури трудова заетост на 15 безработни или неактивни лица от община Хисаря на възраст от 30 до 54 г. Обучените лица ще бъдат наети от дружеството за разширяване на неговата дейност в областта на IT технологиите - поддържане на платформи за онлайн търговия, обработка на данни, виртуален асистент, автор на съдържание и др.

Дейностите, които ще бъдат реализирани са: предоставяне на мотивационно обучение, провеждане на обучение по професия "Електронна търговия" на 15 лица от целевата група, обучение по Ключова компетентност 2 Английски език, осигуряване на заетост.

Чрез проекта ще се даде възможност на безработни и неактивни лица от 30 до 54 годишна възраст да получат достъп до качествено обучение в областта на дигиталните технологии и онлайн търговията, ще се увеличат шансовете им за професионална реализация и кариерното развитие и качеството им на живот.

  

Пълен текст

 

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria