СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ХИСАРЯ”

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Хисаря“

 

На 17.06.2020г., председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ Мария Мустакова и ръководството на Балнеоложки комплекс ХИСАР АД подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.050 МИГ Хисаря - Мярка 10 "Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“

Наименованието на одобрения проект е „„Възможност за развитие чрез повишаване квалификацията на служителите в Хотел Хисар”.

Сключеният договор е на стойност 59 290,00 лв., в т.ч. финансиране от Европейския социален фонд – 50 396,50 лв. и национално съфинансиране – 8 893,50 лв.

Проектът е насочен към лица от целевите групи, които са най-застрашени от маргинализация и изпадане под границата на бедността и включва следните дейности:

 

  • Организиране и провеждане на обучение за повишаване на професионалната квалификация на 35 заети лица: 12 - по професия "Хлебар - сладкар", 10 - по професия "Работник в озеленяването" и 8 - по част от професия "Електротехник";
  • Организиране и провеждане на обучение по Ключова компетентност2 "Общуване на чужди езици - Английски език“ - на общо 35 заети лица. 

Очакваните резултати от реализацията на проекта са: подобряване на адаптивността и гъвкавостта на служителите, повишаване на качеството на предлагания туристически продукт и нивото на удовлетвореност у гостите му, нарастване на търсенето на туристическия продукт, повишаване на приходите от туризъм от една страна както за предприятието, така и за Община Хисаря.

  

Пълен текст

 

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria