СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ХИСАРЯ”

Още един подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Хисаря“

 

На 23.06.2020 г. Председателят на Управителен съвет на Сдружение „Мeстна инициативна група Хисаря“ Мария Мустакова и секретарят на Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ Георги Топузлийски подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.167 МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Наименованието на одобрения проект е „Социално включване на представители на уязвимите групи на територията на община Хисаря”.

Сключеният договор е на стойност 58 539,02 лв., в т.ч. финансиране от Европейския социален фонд – 49 758,17 лв. и национално съфинансиране – 8 780,85 лв.

Ще бъде направено вътрешно преустройство на втория етаж на читалището - репетиционна зала и прилежащите й коридор, гримьорни, офиси, стълбище и гардеробна. Репетиционната зала ще бъде разшириена и осъвременена. Ще бъдат обновени и ремонтирани част от вътрешните пространства - коридор и гримьорни, ще бъде поставена специална подова настилка, отговаряща на съвременните изисквания за такъв тип зали, ще бъдат подменени осветителните тела с лед осветление, ел. таблото, ще бъдат монтирани електрически отоплителни конвектори, огледала и станки.

Обновената база на читалището и особено репетиционната зала ще станат притегателно място за местните танцьори от всички възрасти.

  

Пълен текст

 

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria