СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ“

ОБЯВА

 

ОТНОСНО: Свободно работно място - Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР”

 

Изисквания: завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; професионален стаж най-малко две години и опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР.

Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР” има следните задължения: информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати; осъществява наблюдение на изпълнението на проектите; осъществява посещения на място; подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане УО и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението; изготвя годишен доклад за изпълнението на СВОМР, както и други доклади и справки за изпълнение на СВОМР, изисквани от изпълнителния директор и Управляващия орган на Сдружението; информира своевременно изпълнителния директор за проблеми възникнали при изпълнението на преките си задължения; ма подпомагащи и координиращи функции по административната дейност на организацията и ще отговаря за организирането, изпълнението и отчитането на всички дейности на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, включително и по обявяването и провеждането на обществените поръчки на МИГ Хисаря, съгласно ЗОП, във връзка с управлението на финансовите средства на МИГ; извършва и други дейности в рамките на своите компетенции, възложени от изпълнителния директор, във връзка с дейността на Сдружението.


Документи се подават на имейл  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в офиса на Сдружение ”МИГ Хисаря”.
Работното място е свободно, считано от 06.04.2020 г.
Срок на обявата до 18.05.2020 г.

Телефон за връзка и информация: 0884 59 10 13      

 

 

 

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria