Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 13 Процедура BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря – „Образователна интеграция на децата  и учениците от етническите малцинства в община Хисаря“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-36/2004.2018 г., Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по Процедура BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря – „Образователна интеграция на децата  и учениците от етническите малцинства в община Хисаря“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, включена в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Хисаря – Мярка 13.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация по Процедура BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря – „Образователна интеграция на децата  и учениците от етническите малцинства в община Хисаря“ Мярка 13 от СВОМР на МИГ-Хисаря е от 23.08.2019 г. до 06.09.2019 г., 17:00 часа.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: mig.hisarya@abv.bg или на адрес: 4180, гр. Хисаря, обл. Пловдив, ул.“Генерал Гурко“ № 23.

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.

 

Проект на документация по процедура за подбор на проекти Процедура BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря – „Образователна интеграция на децата  и учениците от етническите малцинства в община Хисаря“

 

Проект на обява за кандидатстване;

 

Проект на Условия за кандидатстване;

 

Проект на Приложения за информация;

 

Проект на Приложения за попълване;

 

Проект на условия за изпълнение.

 

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria