АНКЕТНА КАРТА

за идентифициране на потенциални бенефициенти и проектни предложения към Стратегия за водено от общностите местно развитие до 2020 г. на МИГ Хисаря

 


 

Последни новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.011 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В...

18 Ноември 2019

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.011 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В...

Покана за прием на проекти по мярка 7 от СВОМР - „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря”

01 Ноември 2019

ОБЯВА За втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря...

Покана за прием на проекти по мярка 8 от СВОМР - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване...

01 Ноември 2019

ОБЯВА за втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria