Община Хисаря - Галерия

Община Хисаря се намира в Горнотракийската низина, разположена е върху южните склонове на Среда гора. Общината се намира в Южния централен район за планиране на страната и отстои на около 40 километра северно от областния център град Пловдив. Общата площ на общината възлиза на 549 кв. км, от които 13 кв. км. са населени места, а 206 кв. км. – горски фонд. Община Хисаря представлява 9,18% от територия на Пловдивска област.

С наличието на разнообразие от туристически атракции, културни наследства и уникален микроклимат, община Хисаря има основата за изграждане на туристически клъстер, който може да увеличи туристопотока на територията й. Необходима е реставрация на археологическите паметници и създаването на материална база, която да даде старт на модернизирането и развитието на общината.

Икономиката на общината е с изразен промишлено-аграрен характер, като силно застъпени са туристическата и търговската дейност. Основно активната част от населението е заета в обслужващата сфера и обществения и частния сектор. Не малка част от населението работи в сферата на селското стопанство и промишлените предприятия, а населението в извънградските райони се занимава предимно с отглеждането на селскостопанска продукция. Развитието на частния бизнес в общината е предпоставка за нарастването на средногодишния брой заети лица в частния сектор.

Последни новини

Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ Хисаря за 2022 г.

12 Януари 2022

Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ Хисаря за 2022 г.

Покана за заседание на Общото събрание

05 Януари 2022

П О К А Н А На основание чл.31 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Хисаря'', Управителният съвет кани всички...

Покана за заседание на Общото събрание

30 Ноември 2021

П О К А Н А На основание чл.31 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Хисаря'', Управителният съвет кани всички...

Териториален обхват на Местна инициативна група Хисаря

МИГ - Хисаря обхваща територията на една община – Хисаря. Общата площ на общината възлиза на 549 кв. км., от които 13 кв. км. са населени места, а 206 кв. км. – горски фонд. Селищната мрежа в МИГ - Хисаря се състои от общо 12 населени места – 1 град (Хисаря) и 11 села.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria