Регистри на МИГ Хисаря

 

Регистър на гражданските договори

 

Регистър на сключените договори с контрагенти