Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

Прочети повече...

Актуални Новини

18
Ное2019

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.011 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ХИСАРЯ”

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.011 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА...

01
Ное2019

Покана за прием на проекти по мярка 7 от СВОМР - „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря”

ОБЯВА За втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря 1. Наименование на мярката от...

01
Ное2019

Покана за прием на проекти по мярка 8 от СВОМР - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”

ОБЯВА за втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря 1. Наименование на мярката от...

01
Ное2019

Покана за прием на проекти по мярка 2 от СВОМР - „Подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ – втори прием

ОБЯВА за втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря 1. Наименование на мярката от...

31
Окт2019

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4 ОТ СВОМР

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP002-1.023 МИГ Хисаря - Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в...

31
Окт2019

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 5 ОТ СВОМР

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP002-2.063 МИГ Хисаря Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“ На...

18
Окт2019

Местна инициативна група – Хисаря (МИГ –Хисаря), с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.050 „МИГ Хисаря - Достъп до заетост...

Местна инициативна група – Хисаря (МИГ –Хисаря), с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.050 „МИГ...

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria