Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

Прочети повече...

Актуални Новини

03
Юли2020

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ” ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА Местна инициативна група Хисаря кани на информационна среща представители на община Хисаря и нейните звена, фирми,...

19
Юни2020

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.103 „МИГ Хисаря - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Хисаря”

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG05M9OP001-1.103 „МИГ Хисаря - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и...

08
Юни2020

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ” ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по процедура BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря - Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в...

21
Май2020

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ХИСАРЯ“

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ“ На основание чл.31 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Хисаря'', Управителният съвет кани...

07
Май2020

МИГ Хисаря, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори краен срок по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.057 „Интеграция на маргинализираните общности“

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ” МИГ Хисаря, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори краен срок по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.057 „Интеграция...

04
Май2020

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 13 от СВОМР - BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря-Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря

О Б Я В А Удължен e втори срок на кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.015 „МИГ ХИСАРЯ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА...

04
Май2020

Работно място - Експерт по прилагане на СВОМР

 СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ“ ОБЯВА ОТНОСНО: Свободно работно място - Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР” Изисквания: завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; професионален...

27
Апр2020

Удължаване на срока за прием по мярка 2 от СВОМР - „Подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ – втори прием

ОБЯВА за втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря 1. Наименование на мярката от...

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria